Archief voor de ‘Nieuws’ Categorie

Links of half Nederland ?

Geplaatst: 8 februari 2022 in Nieuws
Demonstratie voor de Dwaze Moeders van Argentinië, Amsterdam, juni 1979

Roelf Haan.

De tv-serie Een Porseleinen Huwelijk was een buitengewone prestatie. Ik was voorzitter van de stichting Nationaal Geschenk Mensenrechten Argentinië (2001-2008). Van 1975 tot 1981 was ik, in dienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland, vergezeld van mijn gezin, inwonend geweest in Argentinië. Van eind jaren 70 tot eind jaren 80 werden er overal in het land Stille Tochten gehouden. Deze gingen uit van Vrouw, Kerk, Twee-Derde wereld. Ons Nationaal Geschenk voor het huwelijk werd zeer breed gedragen in het Nederlandse volk. Het wilde, naast wat de Oranjecomité’s voor Nederland deden, een cadeau verzamelen voor Argentinië, terwijl het sprak over Zorreguieta als over iemand die zeer verantwoordelijk was geweest in de Argentijnse dictatuur. Maar dit onderwerp als specifiek ‘links’ te bestempelen, zoals de documentaire deed, is onjuist. De Volkskrant schreef destijds over de verwachting dat, als Maxima ooit koningin zou zijn, half Nederland zich zou herinneren wat deze aangelegenheid betekent voor ons koningshuis. Die verwachting is weliswaar niet uitgekomen, maar des te belangrijker is deze documentaire.

In 2001 werd besloten tot de actie ‘Solidariteit met Argentinië, juist nu!’. Van de dertien organisaties hierachter waren er negen van kerkelijke aard. In dit gezelschap ontstond het idee voor een Nationaal Geschenk. Mies Bouhuys nam deel daaraan, Theo van Boven eveneens. Het Comité van Aanbeveling was breed samengesteld. Uit hun midden werd een Raad van Advies gevormd waarvan Hedy d’Ancona en de ethicus prof. Henk van Luijk lid waren. In deze periode ontvingen wij bezoek van Estela de Carlotto en Rosa de Roisinblit van de Grootmoeders, en van Martha Vásquez, een van de allereerste Moeders van de Plaza de Mayo.  Wat opviel tijdens de uitzendingen van Barend en van Dorp was dat de kritiek tegen Zorreguieta gedeeld werd door een zeer brede en omvangrijke vertegenwoordiging uit het Nederlandse volk. Op de huwelijksdag van Willem Alexander en Maxima, kregen twintig aankomende couturiers van RTL de opdracht om, gezeten voor de televisie, de jurk van Maxima na te maken. Deze zou verkocht worden ten gunste van het ‘gewone’ Nationaal Geschenk, of van het Nationaal Geschenk voor de Mensenrechten in Argentinië; het stemmenaantal zou bepalen wie het bedrag zou krijgen. Ons programma voor Argentinië was de winnaar.

Het resultaat van ‘het’ huwelijkscadeau voor Nederland, dat op de prins was georiënteerd, is nooit officieel bekend gemaakt. Onmiddellijk werd de vermoedelijk lage opbrengst samengevoegd met het grote Juliana Welzijnsfonds. Sindsdien heet dit het Oranjecomité. De indruk bleef dat dit een manier was om een en ander niet te hoeven publiceren.

De vraag aan Wim Kok of het voor Maxima niet jammer was dat haar vader niet bij het huwelijk kon zijn, antwoordde hij dat veel vaders in Argentinië niet bij het huwelijk van hun dochter hadden kunnen zijn. Daarom vonden wij zijn reactie op de brief die Mies Bouhuys en ik aan hem geschreven hadden, zeer teleurstellend. Wij hadden gevraagd om dezelfde € 500.000 die de regering voor Nederland had gegeven ook voor Argentinië ter beschikking te stellen. Tenslotte kregen wij een antwoord van minister Herfkens voor ontwikkelingssamenwerking, bij wie Kok de brief tenslotte had doen belanden: ‘Ik kan geen steun geven uit OS-fondsen aangezien Argentinië als relatief rijk land niet voor middelen uit ontwikkelingssamenwerking in aanmerking komt.’

Zorreguieta werd door professor Baud in zijn onderzoek op last van Wim Kok beoordeeld conform de Nederlandse kwalificatie ‘fout in de oorlog’. Toch gebeurde er helemaal niets met dit gegeven in de rechtspraak, ondanks de aanklacht van oud-ambassadeur Maarten Mourik. Professor Michiel Baud sprak zijn verbazing erover uit dat hij eigenlijk in een politiek spel was gebruikt. Door Zorreguieta uitgemaakt voor een socialist en een communist.

Roelf Haan

Ex-voorzitter Nationaal Geschenk Mensenrechten Argentinië

logo mapuche

Ahora que vivo tanto tiempo en Holanda, puedo afirmar que no es Rusia , ni Suecia (de donde venían mis abuelos paternos y maternos) pero es el territorio Argentino en donde nací el que me formó a quien soy. Mis padres y abuelos en ese lugar, Argentina, y en sus tiempo, son mis ancestros y por ello, son los pueblos que ya vivían en este territorio más mis ancestros que los europeos rusos y suecos. Porque no tengo nada pero totalmente nadaaaaa con Rusia o Suecia, solo un color de piel y de ojos. Por el resto, soy toda Argentina.

Yo soy de Argentina , soy argentina, mis ancestros son con quienes comparto territorio de descendencia y ellos, son los pueblos argentinos.

Entonces, comparto mucho más con los pueblos originarios que con los europeos de los que heredé solamente color y ojos y una historia de conquista, de persecución, racismo, y destruccion.  De la cual no me enorgullezco para nada.

Honrémoslos, nuestros ancestros territoriales, de pertenencia, con orgullo ya que compartimos con ellos nuestro territorio de origen, es decir de nacimiento.

Con los pueblos originarios argentinos comparto el amor a esa tierra, a esos ríos, a esas montañas, a esa gente, al rio de la Plata, a esa Pampa, a esa Patagonia , a ese cielo y a ese mar… comparto con los pueblos originarios mis raíces de amor y pertenencia.

Son ellos mis ancestros territoriales, mucho más que los rusos o suecos, de estos últimos no herede ningún amor ni pertenencia, todo lo contrario.

Levanto la bandera indigena, como simbolo de resistencia, levanto el pañuelo blanco de las madres como simbolo de amor y lucha por nuestros hijos, levanto el pañuelo verde como simbolo de lucha por la mujer, la diversidad y genero. Levanto la bandera de Memoria, Verdad y Justicia por todos los pueblos y gentes. Es decir, por los pueblos originarios y su gente en especial.

Exigo por eso, al dia de hoy el reconocimiento de los pueblos originarios, la reparacion y restitucion de su vinculo ancestral con el territorio y todo lo que se les a quitado por fuerza. Exigo hoy, un fin definitivo y resoluto a las politicas excluyentes, discriminatorias y genocidas contra los miembros de los pueblos originarios. Justicia ya para los pueblos originarios!

Ik ben Alejandra Slutzky , mijn moeder was Ana Lucila Svensson, mijn vader Samuel Leonardo Slutzky. Ik wil hun namen voluit uitspreken opdat ze hier met ons zijn. Wat ik te vertellen heb gaat met name over mijn vader en zijn erfenis. 

Ik ben geboren in Argentinië, als vluchteling naar Nederland gekomen tijdens de laatste dictatuur in dat land. 

Mijn grootouders aan mijn vaders kant kwamen uit Wit-Rusland, uit de joodse stad Slutsk. Tijdens de oorlog werd de stad leeggehaald, mensen werden op transport gezet, hun huizen bezet, men hing hun vlag uit hetraam. 

Mijn Joodse voorouders vluchtten voor de pogroms, als vluchtelingenop een boot die nergens welkom was, voeren ze lange tijd tot ze bij Buenos Aires aankwamen.  

In Argentinië was nog maar net een genocide gepleegd op inheemse volkeren, waren de zwarten massaal naar het front gestuurd in een oorlog. Lang was er in Buenos Aires niet één zwarte of inheemsepersoon meer te vinden. Mijn grootouders waren blij in de nieuwe wereld. De genocide was inmiddels genormaliseerd. Ze spraken er niet over, het was immers voor hun tijd.

In de aanloop naar de WOII werden steeds vaker ook de  joden gediscrimineerd. Er was een pikorde van discriminatie waarin de joden een plek kregen, hoger dan de inheemsen, de homo’s, de zwarten, de ‘gekken’ en de ‘criminelen’ …  Ze konden er mee leven, hun gemeenschap was groot. Het viel wel mee, ze hadden erger gekend.

Ondertussen volgden dictaturen elkaar op en in de wereld waaide een revolutionaire wind, er was Cuba, Vietnam, Praag, Parijs, de Sovjet Unie, Mao… Mijn vader en oom doken in het Marxisme.

Mijn ouders ontmoetten elkaar en besloten naar Cuba te gaan. Terwijl ik opgevangen werd door compañeras, trainden mijn ouders voor de revolutie. Mijn vader ging als eerste terug naar Argentinië, toen wij. Het liep niet goed af,  mijn vader werd gepakt in de heuvels, samen met zijn kameraden. 

Ze vertelden me dat toen ze gevangen genomen werden, ze op de buik met hun handen in de nek moesten liggen en dat een van de soldaten aan mijn vader beval ‘Doctor, gaat u zitten’. Maar mijn vader zei ‘Nee, als mijn compañeros niet mogen zitten, dan ik ook niet’ .  Hij wekte de woede van de militairen hierdoor. Hij weigerde  privileges te accepteren. Mijn vader werd extra hard geslagen, beledigd als jood en intellectueel gedurende de volgende 5 jaar gevangenis.

Toen kwam hij vrij.

Mijn vader leerde me niet alles zomaar te geloven. Hij leerde me dat Jezus de eerste revolutionair socialist was, dat hij opstond voor zijn volk tegenover de elite en machthebbers. Dat hij zijn volk verdedigde tegen het systeem van uitsluiting en onderdrukking. Dat ze hem dáárom kruisigden. 

Hij leerde me, dat ik niet meer waard was dan een koe, dan een boom,een vlinder, een hond.  

Dat ik goed naar de mieren moest kijken, van ze leren, hoe je teorganiseren, dat elke rol in de groep even belangrijk is, dat je elkaarnodig hebt en dat alles met elkaar samenhangt. 

Hij nam me mee naar de sloppenwijken, als hij als arts op bezoek ging. Liet me spelen met de kinderen terwijl hij zijn patiënten verzorgde.  

Mijn vader leerde me over het Palestijnse volk, hoe het onder de voeten gelopen werd, hoe hun huizen bezet werden door joodse mensen uit heel de wereld.

Hij leerde me dat stenen ‘waardig’ zijn áls het stenen zijn waarmee een volk zich verdedigt.  

De nacht dat mijn vader opgehaald werd, lagen we in bed. De uniformen en laarzen kwamen binnen en mijn half ‘zusje’ werd in mijn armen geduwd, ze fluisterde me toe ‘Ale, waarom tril je zo?’  

Ze ondervroegen mijn vader in zijn slaapkamer, haalden alles overhoop en namen hem mee. 

Daarna het huis, de straat, de buren, de honden op straat, wij, alles was in een diepe stilte gehuld. 

Kwam niemand ons helpen? De buren hadden het toch zeker gehoord? Mijn vader was ‘El Doctor’ van de wijk!. hij was geliefd…. Niemand kwam naar buiten, geen licht ging aan toen we de deur uitgingen en begonnen te lopen, zonder precies te weten waar heen.

Het zwijgen van de buurt, van de mensen, van de stad, van het land. Stilte vol van woorden van verzet, van rebellie, van zoveel dat gezegd had moeten worden en niet gezegd werd.  

Die stilte maakte het voortduren van de terreur mogelijk. Er werden in Argentinie 365 folterkampen opgezet. 30.000 mensen verdwenen. 

Het was nog onder de dictatuur dat De Moeders van Plaza de Mayo de straat opgingen. De militairen noemden hen de Dwaze moeders want ze liepen met een luier van hun kind om het hoofd. 

De Moeders riepen zo hard als ze konden dat ze het enige dat ze wildenwas: weten waar hun kinderen waren, of het ze goed ging, of ze nog levend waren, of het baby’tje geboren was, of ze aub bij hun kinderen mochten!

De Moeders spraken over Liefde, en lopen al 44 jaar, rondjes op het plein. Omdat ze nog steeds niet  weten wat er met hun kinderen gebeurd is. 

De Moeders blijven verenigd tot vandaag, of ze nou trotskistisch ,sociaaldemocraat of niet politiek denken, ze geven elkaar de ruimte, en lopen nog steeds samen. 

De Moeders leerden me, dat het sterkste wapen in ons zelf liefde ís. Een liefde die uitgaat van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, van compassie, waar ego’s klein zijn. Een liefde die zich verheugt om iets voor een ander te kunnen doen en zich dan zelf gelukkig voelt.  Een liefde met oog voor de onzichtbaren, voor de uitgestotenen, voor onrecht. 

-Ook nu laten we boten met vluchtelingen niet aanmeren en laten we vluchtelingen aan hun lot over, terwijl onze natie meedoet aan oorlogen. Een systeem dat mensen op de vlucht jaagt. 

-Ook nu worden mensen wereldwijd uit hun huizen gejaagd en worden hun huizen bezet.

-Ook nu worden mensen om hun huidskleur , geloof, gender, klasse of afkomst gediscrimineerd en uitgesloten van gelijke rechten in ons land. En neemt het racisme en extreem rechts toe. Niet alleen op straat, maar ook bij overheden.

-Ook nu weer kan een prinses gaan backpacken met een toelage van 1,5 miljoen, terwijl  mensen van de voedselbank moeten leven en zorgmedewerkers niet meer extra krijgen dan een applaus en een liedje. 

-En dan het toeslagenschandaal:   Ook nu weer kan er in de krant staan dat de belastingdienst mensen afwijst voor compensatie en zo’n besluit niet ‘besluit’ noemt zodat mensen NIET in hoger beroep kunnen gaan. Ook nu weer gaan de CEOs van multinationals vrijuit en stoppen we migrante jongeren voor een kleiner misdrijf in de cel.  

-Ook nu weer nemen we klakkeloos de door de overheid verzonnen categorieën mensen over: allochtoon, illegaal, ‘echte vluchtelingen’, bijstandsmoeders, uitkeringstrekkers. Alles bedoeld om rechten van mensen in te perken.

-Ook nu weer gaat het belang van sommigen boven het belang van allen. 

-Ook nu weer kijken de meesten massaal weg, en praat men het goed. 

Papieren doen er meer toe dan mensen, de markt doet er meer toe dan mensen. 

Herdenken is meer dan terug kijken. Herdenken is willen leren en daarmee stelling nemen. Het is verder aan ons wat we ermee doen, verheffen we onze stem  en reiken we elkaar een hand in gelijkwaardige solidariteit of blijven we aan de zijlijn kijken ?

Mijn Moeders roepen nu nog: Laten we aub NOOIT MEER DIE Stilte toelaten.

Nooit meer de andere kant op kijken, nooit meer ons hart sluiten voor het leed van de ander. 

En zelfs als je denkt dat je niks kunt doen, zoek gelijkgezinden, want die zijn er, zoek ze en verenig je, organiseer je, maak een vuist, verdedig de ander en daarmee je eigen humaniteit.  

Het is niet te laat, het is nooit te laat om erger te voorkomen.  Kom 15mei naar de DAM om 13:00 in solidariteit met de Toeslagenschandaal ouders.

NOOIT MEER De andere kant op kijken,

NOOIT MEER STILBLIJVEN.      

NOOIT MEER RACISME EN FACISME toelaten !

Sinds de nieuwe regering lijkt het geweld en criminaliteit in snel tempo opgelopen te hebben. De duizenden nieuwe werkelozen en de duizenden nieuwe daklozen, zijn samen goed voor honderdduizenden uitzichtloze levens. In deze situatie nam ook het geweld tegen vrouwen sterk toe en de vrouwen gingen de straat op. Spontaan, van de enne dag op de andere, en ze organiseerden zich. Lees meer daarover hier.  

Argentijnse vrouwen protesteren massaal tegen seksistische moorden

Geplaatst door redactie socialisme.nu, donderdag 27 oktober 2016, 17:00

Maandag 17 oktober gingen honderdduizenden vrouwen in nagenoeg alle Latijns-Amerikaanse landen en vooral in Argentinië de straat op om te demonstreren. Ook in Spanje en Frankrijk sloten vrouwen zich aan bij dit wereldwijde protest dat de geschiedenis in gaat als ‘Zwarte Maandag’.

Door Alejandra Slutzky

Vrouwen legden in de middag hun werk neer om vervolgens de straat op te gaan voor het derde protest in een jaar tijd tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld. Wie niet kon meelopen liet op internet foto’s circuleren van zichzelf op haar werkplek, in het zwart en met een bordje ‘Yo PARO, Ni UNA MENOS’ (ik staak, niet een vrouw minder).

Alles begon nadat drugsdealers de zestienjarige Lucia meelokten en vermoordden. Nabestaanden organiseerden een protest, waarbij ‘Ni Una Menos’ zich aansloot. Dat is een spontaan ontstane sociale beweging van voornamelijk vrouwen die onafhankelijk van politieke partijen protesteert tegen het toenemende geweld tegen hen. De statistieken liegen er niet om: sinds 2008 zijn er 2094 mensen alleen in Argentinië op deze wijze omgekomen, in 2015 waren dat 233 mensen.

De beweging heeft momenteel honderdduizenden aanhangers en lijkt te blijven groeien, vooral onder arme vrouwen en de middenklasse. Zij eisen dringend maatregelen tegen het geweld dat explosief is toegenomen na de verkiezingen en zij lijken niet te willen stoppen totdat het oude mannencultuur met zijn wilde machismo verdwijnt.

De Argentijnse vrouw is sterk en geëmancipeerd. Het machismo dat een bepaalde groep mannen tentoonspreidt, getuigt van hun angst. Deze angst reageren zij af op vrouwen, zoals de schrijver Eduardo Galeano ons al lang geleden vertelde. En misschien is het daarom dat de droom van de Argentijnse vrouw niet meer is om ‘de vrouw achter de sterke man’ te zijn maar om zelf het voortouw te nemen: geweldloos en strijdend met woorden.

Op social media gaan ontelbare foto’s de ronde van vrouwen die meedoen, evenals steunbetuigingen aan Milagros Salas. Zij is een inheemse vrouw die met subsidies van de vorige regering woon- en leefbuurten aanlegde voor de inheemse bevolking, met zwembad en al. Milagro is gevangen genomen zonder aanklacht en zit nog steeds vast, samen met anderen van haar beweging ‘Tupac’.

Business

Leiders uit het verzet in Argentinië zijn al langer vrouwen. Dat kunnen heel veel macho’s niet hebben, maar er zit natuurlijk veel meer achter: business.

Op hetzelfde moment dat de vrouwen protesteerden buiten het regeringsgebouw in Buenos Aires, zetten Macri en zijn neoliberale regering net een streep door de pas opgerichte afdeling binnen het ministerie van Justitie: het UFEM, een centrum tegen seksueel geweld. Een provocerender en duidelijker signaal kon de regering van Macri niet geven. Ze trekt zich niks aan van wat er leeft en dat er mensen doodgaan is blijkbaar van minder belang.

Want wat zit achter opheffen van deze afdeling van het OM? Een reorganisatie van het OM terwijl daar nota bene vorig jaar gedaan ook al sprake van was. Destijds waren er juist allerlei nieuwe afdelingen opgericht voor de meest urgente misstanden zoals zoals drugs-gerelateerd en seksueel geweld. Amper een jaar later maakt de regering deze ontwikkelingen ongedaan en forceren zij het aftreden van de vrouwelijke procureur-generaal A. Gils Carbo.

Waarom willen Macri en de zijnen haar weg hebben? Het was onder haar leiding dat het ministerie belangrijke kopstukken van internationale drugshandel opspoorde. Het was ook zij die verschillende zaken leidde tegen magnaten in Argentinië.

Ondertussen is de regering bezig om in rap tempo de macht terug te geven aan zijn oude bazen. Ministers en staatssecretarissen zijn vaak voormalige directeuren van bedrijven als Montsanto, Unilever en Chevron. Aan hen gaat de macht terug, aan de internationale bedrijven, hun allianties, de banken en de lokale en regionale grootgrondbezitters.

De regering lijkt de opgebouwde verzorgingsstaat in Argentinië tot op de grond te willen afbreken. Elk zorg- en onderwijstaak van de staat wordt gestopt, evenals de subsidies voor basisbehoeften. Er zijn in twee maanden bijna 200.000 mensen ontslagen om te ‘besparen’ terwijl de belasting op export en import is teruggedraaid (vrije markt).

Honger, werkloosheid en dakloosheid zijn weer aan de orde van de dag. Daardoor hebben de autoriteiten repressie nodig om de gecreëerde chaos te controleren. De neoliberale vrijemarktfundamentalisten in Argentinië nemen de slachtoffers uit de lagere klassen en politieke opponenten voor lief. Premier en zakenman Macri is nietsontziend.

Democratie

Het Argentijnse volk stemde op 10 december 2015. Macri deed verkiezingsbeloftes die hij na zijn aantreden meteen vergat. Hij ontpopte zich tot een autoritaire, repressieve leider. Het doet denken aan een staatsgreep zoals in Brazilië, gelegitimeerd door de ‘democratie’. Deze staatsgrepen gingen niet via de loop van een geweer maar via het televisiescherm. De kogels waren niet van lood maar van mediamanipulatie.

Dat er chaos is en dat het volk in opstand komt, heeft de regering vast ingecalculeerd. Maar zo’n massale en spontane beweging van vrouwen hebben Macri en zijn volgelingen waarschijnlijk niet verwacht. De nieuwe vrouwenbeweging ‘Ni Una Menos’ heeft een enorme mobiliserende kracht en invloed op grote delen van de bevolking. Het is nu zaak deze invloed aan te wenden om in het regeringsgebouw te geraken en vervolgens naar het volk buiten te luisteren. Men zal de beweging niet zomaar de macht geven als ze het systeem wil veranderen.

Het Argentijnse volk protesteert en zal zich hopelijk de macht weer toe-eigenen, zoals het ooit eerder deed om zijn toenmalige leider te verdedigen, Juan Perón. Nu hopelijk om zelf de macht te houden. De beweging ‘Ni Una Menos’ heeft daar de middelen toe. Duizenden mensen op de werkvloer zijn bereid om in actie te komen en de straat op te gaan. Duizenden vrouwen en mannen zijn het zat om speelbal te zijn van het machistisch economisch systemen.

Hopelijk blijven de loden kogels achterwege en krijgen vrouwen de kans om het anders te doen zonder een gewelddadig machtsspel. Misschien geeft deze spontane, partijpolitiek-vrije vrouwenbeweging vervolg aan de ‘nieuwe democratie’ zoals deze ook gaande is in Bolivia en Ecuador.

Ik vrees wel dat neoliberale fundamentalisten zoals Macri alles zullen inzetten om de macht te behouden voor hun meesters: de internationale bedrijven en eigenaars van de vrije markt.

Februari 2014.

Ik zocht naar mijn moeder, naar haar verhaal, ging naar het gekkenhuis van Buenos Aires. Daar vond ik haar verhaal en die van andere vrouwen. Ze waren niet gek, ze waren tegen de dictatuur, bleven alleen achter , waren ontvoerd, gefolterd of verkracht. Belanden in het gekkenhuis.

Daarom het project : ‘Gekkenhuizen in Argentinie, Repressie en verdwijning’ Principito Logo

Omdat de grenzen van de wereld verder liggen dan we denken. Omdat er mensen zijn die uit het zicht zijn verdwenen,
Soms door eigen wil maar vaak ook niet.
Omdat er mannen en vrouwen zijn geweest die tijdens de dictatuur in Argentinië opstonden tegen het onrecht,
maar door toedoen van het lot in het gat vielen van een ziekte of erger nog, door het folteren geestesziek werden.

Omdat er te veel mensen verdwenen zijn achter de hoge muren van de Gekkenhuizen in Argentinië,

Vraag ik u uw steun, om hen te achterhalen,  terug te halen uit de plek waar ze verdwenen zijn,
terug te geven aan de geschiedenis van het Verzet, terug te geven aan hun families ontdaan van het stigma ‘Gek’,
Als waardige, waardevolle mensen, als verzetsmensen en activisten.

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op :
Bank NL44 TRIO 0390 4296 78
T.n.v. Stichting H.I.J.O.S.
Amersfoort
O.v.v. ‘Helden in het Gekkenhuis’

zie dit : http://gerritdeheus.wordpress.com/2013/10/26/zwarte-piet/  lees….

en zie dit http://nos.nl/artikel/564841-ombudsman-politiek-is-racistisch.html

en het rapport http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Netherlands/NLD-CbC-IV-2013-039-NLD.pdf

Gisteren had ik het met een vriendin over.  ik kom net terug uit het buitenland…hoor  de ombusman over het racisme in Nederland, lees het rapport over racistisch Nederland van de Raad van Europa….  Hoor de discussie aan over Zwarte Piet… en echt, een heel raar beangstigend  onbeschrijvelijk gevoel bekruip me.

De discussie over Zwarte Piet welles/nietes…de histerie rondom de Pietitie die nergens op slaat… de wijze waarop massal toegelaten word dat asielzoekers en mensen zonder papieren gedeporteerd worden, het land uitgegooid worden…. wat gebeurt er hier ?…wat is er aan de hand ? massale ontkenning ….

het maakt me bang, niet voor mij persoonlijk, want ik ben blank genoeg, mijn naam doet niet arabisch aan…ik draag geen hoofddoek, ik heb mijn papieren…niet onmiddelijk voor mijzelf ben ik bang, later misschien wel, nu ben ik bang voor mijn naaste…die net iets anders is dan de massa is….

Dan zie ik dit bericht van Gerrit de Heus en het bevestigd mijn gevoel…dan lees ik de kortzichtigheid en hoor de kop-in-het-zand steken van zovelen…  lees niks terug over het rapport over racisitisch Nederland , noch over de serieuze opmerking van de ombusman…. wel een beangstigend discussie over zwarte piet,  negatieve emoties, kortzichtigheid… napraterij, naaperij…  massahysterie….terwijl mensen nog steeds uitgezet worden, gedeporteerd worden om hun papieren….

Het racisme is in onze samenleving zo ingesluipt dat we (de blanken) het niet eens meer doorhebben en onze ogen sluiten , net als we doen over de deportaties van asielzoekers , over de razzias naar illegalen , over de angst waarmee mensen die al jaren hier werken en bijdragen aan de samenleving moeten leven omdat ze ‘papieren’ missen.

Ik las mijn kinderen Otje voor toen ze klein waren, over de goede Kok zonder papieren en zijn dochtertje die van de natuur hield, hoe ze opgejacht werden door keurige Nederlanders…. burgemeesters, politie, ambtenaren en burgermannen….

ik wou dat Annie MG Schmidt nog eens met zo’n boek aankwam… maar dan voor volwassenen… of dat Otje weer meer voorgelezen werd…aan volwassenen….

massal ontkennen van iets wat iedereen voelt en weet… Nederland is een racistisch land geworden, niet omdat elk van ons dat zo voelen…maar vooral omdat er zoveel mensen de andere kant opkijken, hun ogen sluiten voor wat er met onze medeburgers gedaan word, hoe ze gediscrimineerd worden, hoe ze het land uitgezet worden, hoe het verschil blank-zwart christen-anders gelovigen als maar groter word en de kloof pijnlijker …vooral voor de minderheid…

en als iemand zegt dat het niet zo is, dat ik overdrijf….laat hem of haar dan aub opstaan en zijn stem verheffen, laat haar dan aub hardop het opnemen voor de ander, voor wie in ons land vervolgd word om geloof, ras of anders denkend, met de excuse dat hij/zij geen papieren heeft , of als iemand met een excuse geen werk krijgt om zijn naam ….

als we vinden dat we geen racistisch land zijn, dan moet deze discussie over Zwarte Piet ophouden en we ons diep schamen erover.  Dan dienen we als de zodemieter het rapport van de Raad van Europa  goed lezen, de ombusman serieus te nemen en onze politici oproepen om dit steeds erngstige ontwikkeling aan te pakken.

Kristaalnacht komt eraan, 9 november, ik herdenk het in Amsterdam . Laten we dat een keerpunt zijn, laten we ons schamen voor alles wat we al toegelaten hebben en besluiten géén racistisch land meer te willen zijn.  Laten we dat samen doen. Laat 9 november een echt NUNCA MAS zijn. Want een Kristaalnacht gluurt om de hoek van de geschiedenis, het is zo weer gebeurd, vooral als we de andere kant op blijven kijken.

Wie gaat dat mee herdenken met een schoon geweten op 9 november ?!

Alle teksten van Mercedes Sosa

Geplaatst: 10 december 2012 in Nieuws
TODAS LAS LETRAS DE MERCEDES SOSA
 1. 1970 Navidades
 2. 1970 Navidades (tradução)
 3. A Mi Hermano Miguel
 4. A Mi Hermano Miguel (tradução)
 5. A Monteros
 6. A Que Florezca Mi Pueblo
 7. A Que Florezca Mi Pueblo (tradução)
 8. A Quien Doy
 9. A Quien Doy (tradução)
 10. A Un Semejante
 11. A Un Semejante (tradução)
 12. A Víctor
 13. A Víctor (tradução)
 14. Acércate Cholito
 15. Acércate Cholito (tradução)
 16. Agitando Pañuelos
 17. Agitando Pañuelos (tradução)
 18. Agnus Dei
 19. Agnus Dei (tradução)
 20. Agosto en Tucumán
 21. Agua Fuego Tierra Y Viento
 22. Agua Fuego Tierra Y Viento (tradução)
 23. Agua, cielo, tierra, fuego
 24. Agüita Demorada
 25. Al Despertar
 26. Al Despertar (tradução)
 27. Al Jardín De La Republica
 28. Alcen La Bandera
 29. Alfonsina Y El Mar
 30. Alfonsina Y El Mar (tradução)
 31. Algarrobo Algarrobal
 32. Alla Lejos Y Hace Tiempo
 33. Almas En El Viento
 34. Almas En El Viento (tradução)
 35. Amargura
 36. Amargura (tradução)
 37. Años
 38. Años (tradução)
 39. Antiguos Dueños de Flechas
 40. Aquellas pequeñas cosas
 41. Arana
 42. Arriba Quemando El Sol
 43. Ay Este Azul
 44. Ay Este Azul (tradução)
 45. Ay Para Navidad
 46. Ay Soledad
 47. Ay Soledad (tradução)
 48. Aya Marcay Quilla
 49. Azul Y Blanco En Mi Corazón
 50. Bajo El Azote Del Sol
 51. Bajo El Sauce Solo
 52. Balderrama
 53. Barco Quieto
 54. Barrio de La Cruz
 55. Barro tal vez
 56. Botecitos de Papel
 57. Caja de Música
 58. Calle Angosta
 59. Canción Con Todos
 60. Canción Con Todos (tradução)
 61. Canción de Amor Para Mi Patria
 62. Canción de Amor Para Mi Patria (tradução)
 63. Canción de Cuna Navideña
 64. Canción De Las Cantinas
 65. Canción De Las Simples Cosas
 66. Canción De Las Simples Cosas (tradução)
 67. Canción del Centáuro
 68. Canción del derrumbe indio
 69. Cancion Del Jangadero
 70. Canción para Carito
 71. Canción Para Despertar A Un Negrito
 72. Cancion Para Mi America
 73. Canción Para Un Niño En La Calle
 74. Canción Y Huayno
 75. Canciones Y Momentos
 76. Canta Tu Canción
 77. Cántame
 78. Canto A Mi América
 79. Cantor de Oficio
 80. Cantor del obraje
 81. Carito
 82. Caruso
 83. Caserón de Tejas
 84. Celador de sueños
 85. Cerca de La Revolución
 86. Chacarera de Las Piedras
 87. Chacarera de Un Triste
 88. Chacarera del 55
 89. Chacarera del fuego
 90. Cinco Siglos Igual
 91. Como Dos Extraños
 92. Como flor del campo
 93. Como La Cigarra
 94. Como La Cigarra (tradução)
 95. Como Mata El Viento Norte
 96. Como Pajaros En El Aire
 97. Como Un Pájaro Libre
 98. Como Urpilita Perdida
 99. Coração vagabundo
 100. Corazón De Estudiante
 101. Corazón De Estudiante (tradução)
 102. Corazón libre
 103. Credo
 104. Criollita Santiagueña
 105. Cristal
 106. Cuando Me Acuerdo de Mi Pais
 107. Cuando Me Ves Así
 108. Cuando Muere El Angelito
 109. Cuando Se Muere Un Cristiano
 110. Cuando Tenga La Tierra
 111. Cuando Voy Al Trabajo
 112. Cuando Ya Me Empiece A Quedar Solo.
 113. Cuchillos
 114. De Alguna Manera
 115. De Fiesta En Fiesta
 1. De Mí
 2. Deja la vida volar
 3. Déjame Que Me Vaya
 4. Del Tiempo de Mi Niñez
 5. Desandando
 6. Desarma y sangra
 7. Despertar
 8. Doña Ubensa
 9. Donde termina el asfalto
 10. Dorotea, La Cautiva
 11. Drume Negrita
 12. Duerme Negrito
 13. Duerme Negrito (tradução)
 14. El Alazán
 15. El ángel de la bicicleta
 16. El Cachapecero
 17. El Carbonero
 18. El Corazón Al Sur
 19. El Cosechero
 20. El Indio Muerto
 21. El manco Arana
 22. El Mundo Prometido A Juanito Laguna
 23. El Olvidao (Chacarera)
 24. El Otro País
 25. El Puente de Los Suspiros
 26. El Río Y Tú
 27. El Sueño De La Vendimia
 28. El Tiempo Es Veloz
 29. El tiempo passa
 30. El Tiempo, El Implacable, El Que Pasó
 31. El Tuerto Y Los Ciegos
 32. El Unicornio Azul
 33. El Viento Duende
 34. Ellas Danzan Solas (cueca Sola)
 35. Encuentros Y Despedidas
 36. Entre a Mi Pago Sin Golpear
 37. Equivocó La Paloma
 38. Es Sudamérica Mi Voz
 39. Esa musiquita
 40. Estas Alas Nuevas
 41. Eu só peço a Deus
 42. Fragilidad
 43. Fuegos en Anymaná
 44. Fundamento Coplero
 45. Galopa Murrieta
 46. Gloria
 47. Gracias A La Vida
 48. Gracias A La Vida (tradução)
 49. Gricel
 50. Gringa Chaqueña
 51. Guitarra Dimelo Tú
 52. Hablando a Tu Corazón
 53. Hermano Dame Tu Mano
 54. Himno de mi corazón
 55. Honrar La Vida
 56. Inconsciente Coléctivo
 57. Indio
 58. Indulto
 59. Insensatez
 60. Jamás te olvidaré
 61. Juana Azurduy
 62. Juancito caminador
 63. Ky Chororo
 64. Kyrie
 65. La añera
 66. La Anunciación
 67. La Arenosa
 68. La Arribeña
 69. La Belleza
 70. La canción es urgente
 71. La Carta
 72. La Cuna de Tu Hijo
 73. La Estrella Azul
 74. La Flor Azul
 75. La Huída
 76. La Mamancy
 77. La Maza
 78. La Media Pena
 79. La Navidad De Luis
 80. La Pancha Alfaro
 81. La Peregrinación
 82. La Solitaria
 83. La Trunca Norte
 84. La Última Curda
 85. La Viajerita
 86. La Villerita
 87. La Zafrera
 88. Lapachos en primavera
 89. Las Estatuas
 90. Los Bailes de La Vida
 91. Los Hermanos
 92. Los Hombres del Río
 93. Los Inundados
 94. Los Mareados
 95. Los niños de nuestro olvido
 96. Los Pastores
 97. Los Pueblos Americanos
 98. Los Pueblos de Gesto Antiguo
 99. Los Reyes Magos
 100. Luna
 101. Luna De Cabotaje
 102. Luna llena
 103. Luna Tucumana
 104. Madre de Madres
 105. Madurando Sueños
 106. María Va
 107. María, María
 108. María, María (tradução)
 109. Marrón
 110. Me Gustan Los Estudiantes
 111. Mi Abuela Bailo La Zamba
 112. Misionera
 113. Mon Amour
 114. Mon Amour (tradução)
 115. Muchacho Pelador
 1. Nada
 2. Ñangapirí
 3. Ñare Bainolec
 4. Nocturna
 5. Novicia
 6. O Cio da Terra
 7. O que será
 8. Oh Melancolia
 9. Ojos Azules
 10. Oración Al Sol
 11. País
 12. Pájaro de rodilla
 13. Palabras para Julia
 14. Palito de Tola
 15. Para Cantarle a Mi Gente
 16. Parte Del Aire
 17. Pedro Canoero
 18. Peoncito de Estancia
 19. Pescadores de Mi Río
 20. Piedra Y Camino
 21. Plateado Sobre Plateado
 22. Plegaria A Un Labrador
 23. Pobre mi negra
 24. Poema 15
 25. Poema 15 (tradução)
 26. Polleritas
 27. Por Un Solo Gesto De Amor
 28. Promesas Sobre El Bidet
 29. Pueblero de Allá Ité
 30. Qué He Sacado Con Quererte
 31. Razón de Vivir
 32. Recuerdos del Paraguay
 33. Regreso a La Tonada
 34. Retrato
 35. Rezo Por Vos
 36. Río De Camalotes
 37. Romance de Barrio
 38. Sabiéndose de los descalzos
 39. Sanctus
 40. Santafesino de Veras
 41. Sea
 42. Selva Sola
 43. Semeadura
 44. Serenata Para La Tierra De Uno
 45. Serenatero de Bombos
 46. Si Saber Por qué
 47. Si Se Calla El Cantor
 48. Siembra
 49. Sina
 50. Sobreviviendo
 51. Sobreviviendo (tradução)
 52. Solito Y Sin Flor
 53. Solo Le Pido A Dios
 54. Solo Le Pido A Dios (tradução)
 55. Sólo pa’ bailarla
 56. Solo Se Trata de Vivir
 57. Soy Pan, Soy Paz, Soy Más
 58. Sube, Sube, Sube
 59. Subo Subo
 60. Sudamericano En Nueva York
 61. Sueñero
 62. Sueño Con Serpientes
 63. Sufrida tierra
 64. Taki Ongoy II
 65. Te Recuerdo Amanda
 66. They Dance Alone (Cueca Solo)
 67. Todavía Cantamos
 68. Todo a Pulmón
 69. Todo Cambia
 70. Todo Cambia (tradução)
 71. Tonada del Otoño
 72. Tonada del viejo amor
 73. Tropero Padre
 74. Tú Que Puedes Vuélvete
 75. Un Pedazo de Mi Sangre
 76. Un Son Para Portinari
 77. Un Vestido Y Un Amor
 78. Una Canción Posible
 79. Unicornio
 80. Vallecito
 81. Venas Abiertas
 82. Venas Abiertas (tradução)
 83. Vengo A Ofrecer Mi Corazon
 84. Vidala de La Soledad
 85. Viejas Promesas
 86. Viejo Caa Catí
 87. Viejo Corazón
 88. Vientos Del Alma
 89. Violetas para Violeta
 90. Volver A Los 17
 91. Volver A Los 17 (tradução)
 92. Vuelvo Al Sur
 93. Y así, así
 94. Y Dale Alegría A Tu Corazón
 95. Y la milonga lo sabe
 96. Yo No Te Pido
 97. Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazón
 98. Zamba a Monteros
 99. Zamba Azul
 100. Zamba de Argamonte
 101. Zamba De La Distancia
 102. Zamba de los adioses
 103. Zamba de Los Humildes
 104. Zamba de Los Mineros
 105. Zamba De Lozano
 106. Zamba Del Chaguanco
 107. Zamba del cielo
 108. Zamba del laurel
 109. Zamba Del Regreso
 110. Zamba del Riego
 111. Zamba Para No Morir
 112. Zamba Para Olvidarte
 113. Zambita de Los Pobres
 114. Zona de promesas

Op de opening van de Opera ‘Dido ile Aeneas’, gaan Jan Kees met zijn foto’s en muziek en ik met mijn teksten en gedichten de opening ‘verblijden’ met een performance over vrouwen , asielbeleid en Europa.

De foto’s en texten van ons project ‘Mezzanine’ over vrouwen uit andere landen en hun dromen, blijven hangen in het tijdelijk restaurant zolang de opera periode is, dwz tot 3 juni as.

Adres opening ‘Amersfoort Fotostad’ met onze expositie ‘Mezzanine’
op 8 mei, 20:00 uur.
adres Wagenwerkplaats is  http://www.wagenwerkplaats.eu/Kaart
Soesterweg 244
3812 BH Amersfoort

wat ontbreekt er aan onze strijd?

Geplaatst: 9 februari 2012 in Nieuws

Muziek! poezie! schoonheid, utopieen van ons allen, dromen om te realiseren…

Ik vond weer ‘Pienso en ti’ van Victor Jara (Chileense vrijheidsliederen zanger vermoord in het stadion door de Chileense dictatuur in 73) en toen wist ik het… Aan onze strijd tegen onrecht, racisme, de uitverkoop van onze rechten, tegen het onmenselijk in onze samenleving ontbreekt er iets essentieels … Een gezamenlijke utopie.. Een beeld om naar toe te wandelen, een droom van ons allen… We geloven niet meer… in onze kracht, niet in iets waar we blij van worden.  Een utopie gedragen door vrije vogels, door muziek, door kleuren en feestvierende kinderen…

Wij hebben muziek nodig! Van ons, van de mensen, muziek die ons herinnert hoe we de wereld willen, in vrede met elkaar, in liefde met elkaar, zonder oorlog, zonder onderdrukking, zonder machtsstrijd boven onze hoofden, zonder uitverkoop… Muziek werkt bevrijdend, laten we die opzoeken, die maken, schrijven, spelen..laten we muziek weer onze spreekbuis zijn! rappen of zingen of spelen, laten we liederen vinden dat van ons allen zijn en ze zingen…schoonheid en poëzie terugkeren in ons midden… ze verzachten, verbroederen, ze geven kracht…

Victor Jara vertelt hier over zijn drijfveer: el amor, liefde voor elkaar, voor de ander. hij zingt een van de meest prachtige liedjes…hij schreef het voor een jongen van 18, met vrouw en baby thuis, vermoord op weg naar zijn werk, zomaar, hij zingt ‘When I go to my work, when I walk on the street and come home…I think of you , my love. I think of you working on a new history without knowing what the end will be” …
Laten we zijn teksten en liederen HER-Introduceren!!! we hebben strijdmuziek nodig !! Om de tij te keren…

Hoe willen we ooit de wereld mooier maken als we geen muziek, geen schoonheid en poëzie op onze weg met ons meedragen? Laten we ons inspireren door hen, die het toen al wisten… In hun liederen is het geheim. een utopie waar we dichterbij zijn dan ooit… Laten we die weer hervinden! Luister naar Victor Jara…

Performance Amores Desaparecidos.

Geplaatst: 6 januari 2012 in Nieuws

 Het Proeflokaal is een muzikale proeftuin voor experiment en elektronica, daar gaan Jan Kees en ik weer dit performance brengen. Het is heftig, als herdenking, voor het publiek maar ook voor ons om te brengen…